Vertaalbureau | Vertaalweb.com voor professionele vertalingen


Vertaalweb.comBij Vertaalweb.com staat de klant centraal. Het is de klant die het materiaal aanreikt die vertaald of geredigeerd dient te worden. Gaat het om een website dan is het meestal dat deze op een bepaalde manier uitgedragen moet worden. In overleg met de klant kan de juiste toon gezocht en bepaald worden.

Gedreven taal aficionado 
Overtuigd van de noodzaak om duidelijk taalgebruik onder alle omstandigheden te prefereren. Vertaalweb biedt u duidelijke (ver)taaldiensten op maat en toegespitst op uw specifieke doelgroep.

 

Wie is vertaalwebVertalen is meer dan uitsluitend het zo letterlijk mogelijk omzetten van een tekst in de oorspronkelijke taal, naar de gewenste doeltaal, al is dat wel de basis. Kennis van de culturen, het bijbehorende gevoel voor humor en liefde voor de taal, zijn enkele belangrijke aspecten die tot een completere en dus betere vertaling leiden. Uiteindelijk willen we iets vertaald hebben, om het goed te kunnen begrijpen, tot in de kleinste details en de meest subtiele nuances. Vertaalweb.com is uw aanspreekpunt voor deze complete, op maat gemaakte vertaling. 


Waarom vertalen?
De belangrijkste reden is dat de noodzaak bestaat om allerlei soorten documenten duidelijk te kunnen begrijpen, als die geschreven is in een taal die men niet machtig is. Dit geldt in allerlei situaties. Komende vanuit een twintig jarige zakelijke achtergrond met landen als Spanje, verschillende Latijns Amerikaanse landen en het Caribische gebied heeft mij veel geleerd. Het heeft mij geleerd dat mensen ook in het zaken doen, het niet alleen essentieel vinden om elkaar te kunnen begrijpen, maar dat ze het ook als zeer aangenaam ervaren als hun zakenpartner hun taal machtig is. Dit geldt met name, maar niet uitsluitend voor de Spaanstalige landen in de genoemde gebieden. Maar in principe geldt dit altijd voor iedereen. Mensen willen zich duidelijk en begrijpelijk kunnen uitdrukken in hun communicatie met anderen en dat gaat zonder moeite in je eigen taal. In het zakelijk verkeer kan een misvatting leiden tot het niet krijgen van een gewild contract. Maar lang voordat dat contract op tafel komt, moeten er contacten worden gelegd en die contacten verlopen het prettigst in de eigen taal. Combineer dat met kennis van de lokale cultuur, dan kom je uit op een vruchtbare voedingsbodem om ervoor te zorgen dat het gewenste contract in de juiste bewoordingen , niet alleen op tafel komt, maar dat het ook ondertekend wordt. 

Om een citaat van de Confucius maar ter hand te nemen (vrij vertaald) : “Als de taal niet correct is, dan is hetgeen er gezegd wordt niet hetgeen bedoeld wordt. En als wat er gezegd is niet wat er bedoeld word, dan gebeurt er niet wat er moet gebeuren” Vertaalweb is dan ook ontstaan uit het idee om woorden en bedoelingen van woorden samen te voegen en niet alleen betekenis van woorden samen te vatten. Door kennis van de talen te combineren met kennis van de culturen, is het mogelijk om heldere, duidelijke en allesomvattende vertalingen af te leveren.

ConversatielessenConversatielessen in de Spaanse taal, waarbij er ook voldoende aandacht wordt besteed aan de verschillende culturen in de verschillende Spaanstalige landen. Dus niet alleen een taalcursus, maar ook een introductie in de cultuur, omdat beide zaken onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar.

Conversatielessen in de Engelse taal, waarbij er ook voldoende aandacht wordt besteed aan de verschillende culturen in de verschillende Engelstalige landen. Dus niet alleen een taalcursus, maar ook een introductie in de cultuur, omdat beide zaken onlosmakelijk verbonden zijn met elkaar.

Reggie CurielGeboren in de tropen op de Nederlandse Antillen, omringd door Spaanstalige en Engelstalige landen, terwijl de geluiden van Papiamento en het Nederlands mij al van huis uit meegegeven werden. Mijn voorliefde voor talen was geboren en werd dagelijks gevoed door deze multiculturele omgeving. Omdat ik ook nog eens familie had die in Zuid-Amerika woonde en daar al gauw en regelmatig naar toe reisde, groeide ook de drang naar het verkennen en doorgronden van andere culturen dan alleen de mijne. Op de middelbare school heb ik een aantal zeer goede taaldocenten gehad, zowel in het Nederlands als in het Engels, Spaans en Frans die meer dan hun best hebben gedaan om hun eigen voorliefde voor deze talen en hun verschillende culturen over te brengen op mij.

Jaren later is deze opgedane kennis van onschatbare waarde gebleken bij het zaken doen met klanten uit het Caribische gebied waar ik zelf ook vandaan kwam en de omringde landen van Latijns Amerika, geografisch verdeeld over midden en zuid Amerika. De waarde van mijn eigen culturele bagage is mij toen nog duidelijker geworden.  De mogelijkheid om contacten te leggen met potentiële klanten in hun eigen taal is van onschatbare waarde. De klant kan niet alleen alles goed verstaan en begrijpen, maar is zich gelijk bewust van de moeite die zijn toekomstige zakenpartner betracht heeft om het contact zo soepel mogelijk voor hem te laten verlopen.

Twintig jaar werkervaring met klanten uit deze regio’s alsook met klanten uit Spanje hebben mij overtuigd van de voordelen van heldere communicatie. Van de noodzaak om deze communicatie zo laagdrempelig mogelijk te houden, opdat men met gemak en wederzijds vertrouwen over kan gaan tot waar het om draait, namelijk zaken doen. Vertaalweb is dan ook ontstaan uit het idee dat communicatie op zakelijk en op ander gebied soepeler verloopt als men zich kan uitdrukken in de eigen taal. Tel daarbij op de kennis en het vermogen om culturele verschillen te herkennen en daarop in te kunnen spelen, en je hebt het totale pakket. Vertaalweb staat voor een breed scala aan diensten die in de toekomst alleen nog maar uitgebreid zullen worden.